Unidoor affärsutveckling AB Box 230 751 04 Uppsala Tel: 018 - 13 22 80 - Fax: 018 - 13 22 83

Web design

© Copyright 2014 Sackis. All rights reserved TJÄNSTER OM OSS KONTAKTA OSS index.html

Årsredovisningen består av en siffermässig uppställning och en förvaltningsberättelse. Den siffermässiga uppställningen, resultaträkningen visar årets intäkter och kostnader samt årets resultat. Balansräkningen visar företagets tillgångar och skulder och informerar också oftast via noter och kommentarer.

Årsredovisningen består av följande delar:

Årsredovisningen ger en god bild av företagets ekonomiska läge vid utgången av verksamhetsåret.

Årsredovisning