FAKTURERING

Fakturahantering med efterföljande bevakning kan oftast rationaliseras genom scanning och genom att använda anpassade rutiner. Målet med arbetet är att såväl minska de administrativa kostnaderna som att förbättra företagets likviditet.

Unidoor Affärsutveckling erbjuder rationella och kostnadseffektiva tjänster.

Vi samarbetar här med Chantax AB, som har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet.